Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van E. Düren alias DeMacNerd.

Privacy is een recht. Dit gezegd hebbend, gebruik en verwerk ik voor mijn diensten persoonsgegevens en houd mij aan de regels zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.
Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

  1. Voor offertes en facturen heb ik adresgegevens nodig. Voor het verzenden van e-mails heb ik naam en e-mailadres nodig.
  2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. Persoonsgegevens verkoop ik niet door aan derden, ook deel ik ze niet met anderen, behalve wanneer ik daartoe verplicht ben door bijvoorbeeld de belastingwet en dan alleen de gegevens die de wet vereist.
  4. Mocht ik niet in staat zijn u te helpen en u willen doorverwijzen naar een ander, vraag ik toestemming om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  5. Persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Facturen en offertes worden elektronisch en versleuteld onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  6. Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan versleuteld op de computer.
  7. De AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.
  8. De website mac.elmardueren.com slaat geen cookies op en ik log geen IP-adressen.